Upprop för engagemang för kikarskyttet

posted in: Kikarskytt Syd | 0

Bakgrund
Vi är flera kikarskyttar i nordöstra Skåne som fått förfrågningar om att ta över arbetsuppgifter inom ban- och fältskytte nu när diopterskyttarna blir allt äldre och vill trappa ner. Detta är något vi själva pratat om och eftersträvat under ganska lång tid och det är trevligt att det äntligen börjar röra på sig.

Det är ett gyllene tillfälle att ta plats och vara med och forma skyttet de kommande åren. Samtidigt är det viktigt att vi visar välvilja från vår sida och ställer upp och hjälper till i arrangemang, planering och genomförande när det är tävlingar. Det är också viktigt för sportens överlevnad att vi gör detta. Sedan många år är det diopterskyttarna som ägt tävlingarna, men tillväxten där är mycket begränsad och allt fler är till åren komna och väljer att pensionera sig från skyttet.

Vi vill därför med detta brev bjuda in till ett möte för kikarskyttar i södra änden av landet. Tanken är att samlas och reda ut hur vi vill att arbetet framåt ska organiseras och prata ihop oss om vad våra mål ska vara och hur vägen dit ska gå. Nedan är några förslag på punkter vi bör diskutera.

Frågor: (utkast)
1. Hur organiserar vi oss? Ska vi jobba som en informell intresseförening eller finns det ett behov av att starta en mer formell organisation? Behöver vi starta en förening m.m?
2. Vilka frågor ska vi driva och hur bedriver vi arbetet på kort och lång sikt?
3. Andra punkter

Målsättningar (utkast)
1. Verka för främjandet av kikarskytte med inriktning på tävlingar och övningstillfällen
2. Verka för att vi som kikarskyttar får lov att ta plats i de olika nivåerna i klubbar och förbund
3. Verka för att det arrangeras mästerskap även för kikarskyttar även även för banskytte samt korthållskytte/fält
4. Att vi får ökad insyn och delaktighet i arrangemang av tävlingar, främst inom fältskytte men även för bana

Så, börja med att registrera dig på denna sida så vi kan se hur många som är intresserade av att hjälpa till att driva detta framåt. Tipsa gärna alla ni känner om sidan, även om så bara för att dela informationen som finns här.

Lämna ett svar