Tävlingsrapport Ravlunda Långhåll 2020

Text och bilder: Anders Trygg

Lördagen den 21:e november var det dags för Ravlunda Långhåll Kikarfält, Skånes förmodligen sista fältskyttetävling för 2020.

Tävlingen arrangerades av Knislinge Skytteförening på försvarets pansarskjutfält Ravlunda som är beläget på Skånes östkust mellan Degeberga & Brösarp ca 40km söder om Kristianstad

Tävlingsdagen inleddes med samling och säkerhetsgenomgång kl 07:30 varefter de 9 patrullerna med 36 skyttar, av dessa en diopterskytt  gav sig ut på ett vindpinat skjutfält. Deltagare från Stockholm Västerås, Orust, Trollhättan, Eksjö, Värnamo & Växjö hade förutom deltagare  från de lokala klubbarna i Skåne och Blekinge hittat till tävlingen

Första synen som mötte karavanen av skyttar var ett gäng kreatur som i godan ro betade i målområdet på skjutfältet. En rutinerad bonde och en lugn säkerhetschef avhjälpte detta hinder utan att försena starten på tävlingen vilket alla var glada för.

Patrullerna spred ut sig på de åtta stationerna som förlagts till tre separat kluster.
Dessa bemannades av bl.a. diopterskyttar som ställde upp för att alla kikarskyttar skulle ha möjlighet att delta i tävlingen, något arrangörerna är väldigt tacksam för.
Stationscheferna höll passning på skjutfältets Rakel-apparater och konstant samband med säkerhetschef, sjökontroll och den så kallade havängsposten som ser till att cyklister, löpare och flanörer och inte minst båtar inte tar sig in  på riskområdet, något som tyvärr händer då och då.

 
Var patrull som bestod av 3 – 5 skyttar hade en patrullchef som ansvarade för säkerheten och skjutledningen i patrullen.
Minuten efter kl. 09:00 gavs eldtillstånd och samtliga stationer kunde öppna eld mot målen i terrängen.
Skjutningen utfördes i liknande stil med andra stora kikarfältskjutningar där en skytt åt gången per patrull skjuter och där skytten har 3min för målspaning, inmätning och skytte mot de olika målen i stationen. Samtliga mål var av stålplåt där vissa hade optiska träffindikatorer och andra fick observeras via kikare. Startordning, skjutledning och målspaning roterar på deltagarna  i patrullen så att alla får samma möjlighet under tävlingen. På alla stationer sköts totalt 6 skott per skytt och station alltså totalt 48 skott per skytt under tävlingen.

Strax efter starten kom så det av väderapparna utlovade regnet med tillhörande dis och dimma vilket gjorde skytte och målspaning extra utmanande.

Av åtta stationerna  var fyra i annan ställning än liggande med bl.a. sittande, knä eller stående position med olika former av fältmässigt stöd där begränsningar i hur stödet fick utnyttjas beskrevs i stationsbeskrivningen.
Avstånden för stationerna var utsträckta upp till 1,5 x de gängse maxavstånden för fältmålen, allt för att passa kikarfältskyttet och göra tävlingen mer utmanade.

Sju av stationerna var så kallade dubbelmål där två olika mål på olika avstånd och vinkel från skytten skulle beskjutas. Samtliga dessa sju mål stod på för skyttarna okända avstånd och det åttonde målet som var tävlingens längsta skjutavstånd på stod på känt avstånd, 1060m.
Detta  utgjordes av  smutsvit fyrkantsplåt (SQ100) på 1m x 1m. som dolde sig väl i diset och dimman med det gråa havet som bakgrund

Den tidvis friska vinden gjorde att träffprocenten blev relativt låg men trots väder vind och utmanade skjutning var det idel glada miner bland skyttarna.

Tid för nästa tävling i liknande stil har sökts för våren 2021 och mer information om denna kommer när tillgång till skjutfältet har beviljats.

Segern gick förtjänstfullt till Dan Hovang, Malmö Skyttegille, 2:a platsen till Anders Möller Knislinge Skf och 3:e platsen till Daniel Bing, Österhaninge

Text och bilder: Anders Trygg

Preliminära resultat

Lämna ett svar