Ta skyttekortet online!

Äntligen har vi lämnat 1900-talet bakom oss och kan nu ta Skyttekortet med hjälp av en e-learningmodul på Svenska Skyttesportförbundets Utbildningsportal.
För att tävla behöver man licens och för att lösa licens och för att kunna lösa licens behöver man ta Skyttekortet (även kallat Gevärskortet här på sidan). Just hur man tar Skyttekortet har varit en återkommande fråga för nytillkomna kikarskyttar som inte kommer från det traditionella skyttet. Många gånger har det varit svårt att få tag i en examinator som har möjlighet att anordna ett examineringstillfälle.

Utbildningen är helt webbaserad så det finns inte längre något behov av att skriva ut och läsa in en massa pappersdokument. Allt utbildningsmaterial finns i utbildningen.

Hur gör jag?
För det första måste du vara medlem i en klubb och ha fått tilldelat dig ett s.k. Idrotts-ID, IID. När det är klart går du till SvSFs Utbildningsportal och följer instruktionerna där

Hur går utbildningen till?
Kursen är indelad i ett antal olika avsnitt precis som materialet i den tidigare utbildningen. Varje avsnitt börjar med att läsa in dig på teorin för det avsnittet (det finns även intalat så du kan lyssna på det om det passar dig bättre), därefter kommer det ett antal frågor på avsnittet. Du måste ha alla rätt på frågorna för att komma vidare, men var inte orolig, dels får du veta rätt svar och sen har kan du göra om provet efter att du läst på lite bättre. Frågorna slumpas fram så de kan ändras mellan varven.

Du kan när som helst pausa läsandet och återkomma en annan dag, så du måste inte göra allt i en sittning. När du är godkänd på alla delar kommer du att tilldelas skyttekortet och kan lösa din licens.

Seså, sprid denna info till alla som är intresserade av att komma igång!

Bilder ovan från Svenska Skyttesportförbundets Utbildningsportal.

Lämna ett svar