Säkerhet på tävlingar och annat skytte

Säkerheten när vi skjuter är en viktig fråga, men tyvärr tas den inte alltid på det allvar som behövs. Även om våra bössor är sportredskap så är det inte pingisrack, de är vapen som är dödliga på mycket stora avstånd. Det kvittar hur många år du klarat dig från en incident och hur rutinerad du anser att du är, det räcker med ett enda misstag för att någons liv är förstört.

Skyttets Gyllene Regel: Betrakta alltid ett vapen som laddat

Nedanstående text kommer från Gevärssektionens regler för nationellt skytte sid.10

2.2 Hantering av gevär/kpist och ammunition
a) Den som hanterar gevär/kpist och ammunition, måste känna till dess funktion och bestämmelser för hantering.
b) Hemmaladdning får endast ske för eget bruk. Vid laddning ska aktuell laddtabell noga följas för att undvika för högt gastryck, vilket kan orsaka vapensprängning.
c) I mausersystem m/96 och korthållsgevär får aldrig annat slutstycke än det som tillhör geväret användas.
d) Gevär/kpist får inte lämnas utan tillsyn.
e) När gevär/kpist hanteras och inte ligger i väska eller fodral, ska pipan alltid peka i ofarlig riktning.
f) Provriktning får endast ske på skjutplats eller angiven plats mot mål eller kulfång.
g) Laddning, riktövning eller liknande får inte ske på skjutplatsen då någon finns framför denna.
h) Det är förbjudet att rikta ett gevär eller en kpist mot någon.
i) Skytt ska före skjutning kontrollera att loppet är torrdraget och fritt från främmande föremål.
j) Skytt ska göra patron ur och kontrollera patronläge/pipans lopp när eldavbrott inträffat, patron inte går in normalt i patronläget, svag knall hörs vid avfyrning, eller misstanke finns att t.ex. jord eller snö kommit in i patronläge/pipans lopp.
k) Gevär/kpist får endast laddas när skjutledaren kommenderat ”Ladda”.
l) När kula, ammunition eller magasin vidrör gevär eller kpist räknas de som laddade.
m) Vid uppehåll i skjutningen ska laddat gevär/kpist säkras. Alternativt kan på gevär slutstycket öppnas och föras i bakre läge, eller på luftgevär spärrarmen eller laddluckan öppnas.
n) Laddat gevär/kpist får ej lämnas kvar på eller förflyttas från skjutplatsen.
o) Säkerhetspropp alternativt säkerhetslina ska alltid sitta i patronläget på gevär 6,5, kpist, korthållsgevär och luftgevär då skjutmoment ej pågår. Om säkerhetslina används i luftgevär, ska den nå genom hela loppet. Undantag: Vid fältskjutning gevär 6,5 får säkerhetsproppen tas ur efter genomförd visitation.
p) Säkerhetsmagasin ska alltid vara monterat i Sauer-gevär 6,5 mm, då skjutmoment ej pågår.
q) Säkringsmagasin av typen BO-MAG kan ersätta säkerhetsmagasin och säkerhetspropp/lina i Sauer-gevär 6,5 mm.

Nedan en skylt du kan skriva ut och sätta på lämpligt ställe

Lämna ett svar