Resultatet av enkäten är inne

För några veckor sedan publicerade vi en enkät angående skyttars preferenser på skjutbanan. Totalt fick vi in 110 svar varav knappt 70% kikarskyttar och 30% diopterskyttar. Tack alla som deltog! Tyvärr lyckades vi inte nå juniorerna, så det är något vi får jobba med.

Likheterna mellan de två grupperna är många, men på ett par punkter skiljer prioriteringarna sig åt rejält. Tror nog att de flesta kan hitta några oväntade svar och kanske får sig något att tänka på och kanske får man en bättre helhetssyn på vad som är roligt skytte för andra.

Resultaten hittar du i det bifogade dokumentet nedan. Dela gärna med dig av resultaten i din klubb så att arbetet med att göra skyttet roligare för alla kan fortsätta (hej Svenska Skyttesportförbundet!).

Kom ihåg: Alla ska få vara med och leka!

Lämna ett svar