Kosta Långhåll 5 september

posted in: Blogg, Fältskytte, Kikarskytt Syd, Tävling | 0

Kosta Långhåll, Kikarfält. Uppdatering!

Smålands Skyttesportförbund har sökt tid på Kosta Skjutfält för tävling i Kikarfält.

Vi har i dagsläget ett positivt underhandsbesked och i samarbete med Rickard Burmérius, ställföreträdande chef för Flygbasjägarne på F17 Kallinge, arbetar vi med planeringen med förutsättningen att vi genomför.

Söndagen 5 september 2021 kommer vi, om allt följer planen, att skjuta kikarfälttävling på Kosta Skjutfält i Östra Kronobergs län. Ändrade restriktioner gällande Corona är sådant som vi inte råder över och som kan ändra förutsättningarna.Tävlingen anordnas i samarbete med Försvarsmaktens prickskyttar som skjuter ett militärt mästerskap dagarna innan vår civila tävling.
Civila skyttar nyttjar delvis samma mål som FMs prickskyttar.
Tävlingen planeras att omfatta fem skjutplatser med en eller två stationer på varje plats,
7 stationer totalt. Från varje station skjuts x skott mot flera mål på varierande avstånd från ca 200 meter till ca 1000 meter.
Andra skjutställningar än liggande förekommer.
Tävlingen skjuts uteslutande på metallmål bland annat typ IPSC, mer detaljer kommer i samband med anmälan.
På längre avstånd kommer träffindikatorer att användas, röd blink vid träff.

Du som tänker anmäla dig bör förbereda tabeller för mål enl. nedan,
alternativt använda Truemiller!
Figur 150×53 cm
Figur 80×54 cm
Figur 75×45 cm
Figur 60×30 cm
Figur Diameter 20 cm/ C20

Giltig tävlingslicens och skyttekort kommer att krävas.
Transport med egna bilar mellan skjutplatserna.
Mera info kommer när vi fått godkänt/avslag på ansökan om tid.
 OBS! Anmälan är ännu ej öppen!

Wexiö Skyttegille
Per Christensen
kosta.langhall@gmail.com

Lämna ett svar