Kosta långhåll 5 September 2021

Lite ljus i Coronamörkret!

Kosta Långhåll, Kikarfält. Intresseväckare!
Smålands Skyttesportförbund har sökt tid på Kosta Skjutfält för tävling i Kikarfält. Håll tummarna att vi får tiden!
Söndagen 5 september 2021 kommer vi, om allt följer planen, att skjuta kikarfälttävling på Kosta Skjutfält i Östra Kronobergs län.
Tävlingen anordnas i samarbete med Försvarsmaktens prickskyttar som skjuter ett militärt mästerskap dagarna innan vår civila tävling.
Civila skyttar nyttjar delvis samma mål som FMs prickskyttar.
Tävlingen planeras att omfatta fem skjutplatser med en eller två stationer på varje plats, 7-10 stationer totalt. Från varje station skjuts x skott mot dubbla mål på varierande avstånd från ca 200 meter till ca 1000 meter.
Andra skjutställningar än liggande förekommer.
Tävlingen skjuts uteslutande på metallmål bland annat typ IPSC, mer detaljer kommer i samband med anmälan.
På längre avstånd kommer träffindikatorer att användas, röd blink vid träff.

Giltig tävlingslicens och skyttekort kommer att krävas.
Transport med egna bilar mellan skjutplatserna.
Mera info kommer när vi fått godkänt/avslag på ansökan om tid.

Wexiö Skyttegille
Per Christensen
kosta.langhall@gmail.com

Lämna ett svar