Kikarsikte – Grunderna

posted in: Grunder, Utrustning | 0

Att välja kikarsikte är en djungel och man kan lätt göra kostsamma misstag. Ett kikarsikte är en metalltub med glasbitar och lite rattar, men dessa komponenter har avgörande betydelse för siktets prestanda. I ett annat inlägg kommer jag att skriva om de vanliga kikarsiktena som är populära bland kikarskyttar i Sverige och i viss mån utomlands. Men först reder vi ut begreppen lite.

Kikarsiktets konstruktion

Tuben
Om vi börjar utifrån så har vi kikarsiktets tub som oftast är gjord i aluminium. Är den tillverkad av ett stycke aluminium ger det en stabilare konstruktion. I övrigt är det du behöver hålla reda på tubens diameter, dvs måttet på den delen i mitten som du använder för att fästa siktet i lådan på geväret. Vanliga mått är 1 tum, 30mm och 34mm. Större diameter = mer plats för ljusgenomsläpp, glas och mekanik. De bättre siktena har oftast 34mm.

Ringar
Ringarna tillhör inte fysiskt kikarsiktet men är viktiga för att fästa siktet vid lådan. Ju kraftigare kaliber desto viktigare är det att ha ringar av bra kvalitet. Olika gevär har olika sätt att fästa ringarna medan vissa gevär har s.k picatinny-rail, en militär standardskena med skåror att fästa ringarna i. Det du behöver hålla reda på med ringar är:
-Att de passar tubens diameter
-Att de passar bössans infästningspunkter
-Att de har rätt höjd så att objektivet inte slår i pipan. Du vill ha en glipa mellan objektiv och pipa, men inte heller för stor.

Objektivdiameter
Objektivet är främre delen av kikarsiktet och enkelt förklarat kan man säga att ju större objektiv desto mer ljus släpps in och och desto bättre skymningsegenskaper har siktet. Sikten för drevjakt har ofta ett mindre objektiv medan sikten avsedda för precision och längre håll ofta har 50 eller 56 mm objektiv.

Rattar
Ofta har ett sikte tre eller flera rattar som används för att justera siktets inställning i höjdled, sidled samt parallax (eller skärpa/avstånd, komplicerat ämne). Det man vill ha när man skjuter på längre och varierande avstånd är s.k. taktiska rattar, dvs rattar med en väl synlig skala. Rent mekanisk är det en fördel med tydliga och distinkta klick så att man kan känna justeringarna utan att behöva titta på rattarna.

Mekanik
Mekaniken i ett sikte är viktig. Du vill kunna lita på att varje klick på en ratt flyttar riktpunkten samma avstånd varje gång. Vissa sikten lider av att klicken inte stämmer när man närmar sig de yttre gränserna för siktets justerområde. Just siktets justerområde är viktigt och du vill ha ett så stort omfång som möjligt, dels ifall lådan på bössan är sned så att du kan justera för det och dels för att kunna justera för kulans sjunkande bana på långa avstånd.

Glas
Kvaliteten på linserna är vad som gör skillnaden på om du kan se klart, tydligt och med bra färgåtergivning. Vad som är bra för dig behöver inte vara samma för din kompis eftersom våra ögon är olika, därför är det rekommenderat att försöka få möjlighet att titta i ett sikte innan man köper det. Glas från Tyskland, Österrike och Japan har ofta bra rykte medan kinesiska sikten har ett sämre rykte.

Förstoring
Hur stor förstoring du behöver är en smaksak. Det går utmärkt att skjuta på 1000m med 10 gångers förstoring, men många väljer ändå en maxförstoring på ungefär 25 gånger. Ofta kan den optiska kvaliteten vara lite sämre i ändarna av justeringsspannet, så lite marginal från vad man avser skjuta på är alltid bra. Man anger förstoringsspannet som lägsta förstoring – högsta förstoring x objektivdiameter, t.ex. 5-25×56 betyder att du kan välja förstoring mellan 5 och 25 gånger samt att objektivet är 56mm.

Riktmedel och mätning

Medförstorande eller icke medförstorande
Medförstorande, även kallat First Focal Plane (FFP) innebär att riktmedlet alltid har samma storlek i relation till målet du tittar på. När du ändrar förstoring ändras storleken på riktmedlet, avståndet mellan två streck kommer dock alltid att vara lika stort i förhållande till målet vilket underlättar när du ska mäta målet och avståndet. Denna typ av konstruktion är den vanligaste då man tävlar i fältskytte eller PRS, i banskytte är det inte lika viktigt.
Icke medförstorande, även kallat Second Focal Plane (SFP) inenbär att riktmedlet alltid ser lika stort ut och inte ändras med målets storlek. Är till mest nytta vid banskytte eller jakt, men det går även att mäta avstånd med vissa SFP-sikten även om det är lätt att göra fel eftersom måtten måste göras på en bestämd förstoring för att fungera.

Olika typer av riktmedel
Riktmedlet eller hårkorset som man sa förr är den uppsättning streck du använder för att sikta på målet. Det finns i huvudsak tre typer av riktmedel; jaktriktmedel, korsriktmedel och julgransriktmedel och de har olika användningsområden.

Jaktriktmedel

Jaktriktmedel
Jaktriktmedel är ofta enklare i sin konstruktion och består mest av olika tjocka linjer. Dessa kan ibland användas till banskytte men de är helt omöjliga att använda om du vill mäta storleken på målet för att räkna ut avståndet. Alla tillverkare har olika sorter och det finns en uppsjö av alternativ.


Korsriktmedel med mätskala MSR

Korsriktmedel
Korsriktmedel med en mätskala är nödvändigt om du ska syssla med fältskytte eller PRS där du ska skjuta på okända avstånd. Skalorna används som en linjal för att mäta storleken på målet så att du kan räkna ut avståndet. Korsriktmedel är inte så plottriga som julgransriktmedel och är lite lättare att mäta med. Exemplet på bilden är ett rikmedel kallat MSR som är mycket uppskattat av många. Mer info om MSR

Julgransriktmedel LRD-1T

Julgransriktmedel
Julgransriktmedel har en skala med mätpunkter under centrum som kan användas för att hålla av relativt målet istället för att vrida på rattarna för att justera träffpunkten. Används främst inom PRS där du snabbt kan behöva göra korrigeringar om du kan bedöma hur långt ifrån målet du träffade. Exemplet på bilden är framtagen av svenska Longrangedesign kallat LRD-1T och det används i Delta Stryker.


Mätskalor

För att mäta storleken på målen använder man sig av vinkelmått. De vanliga är MIL (milliradian) och MOA (minute of angle). Principen bakom dem är samma och enkelt förklarat fungerar de som följer:

En MIL är ett metriskt mått som är en tusendel av avståndet till målet, dvs 1 MIL är 10cm på 100m, 20cm på 200m 30cm på 300m osv. En MOA är ett annat mått som ofta används i USA eftersom det motsvarar ungefär en tum på 100 yards, eller 29mm på 100m vilket är enkelt för amerikaner att få grepp om. Principen är samma som MIL. Närmare beskrivning av hur man mäter får komma i ett senare inlägg.

I ett sikte så fungerar riktmedlet som en linjal och i ett medförstorande sikte är målets storlek i förhållande till skalan lika stort oavsett förstoring, t.ex om du mäter på ett föremål som är 1 MIL enligt din skala så är den det oavsett om du har 10 eller 30 ggr förstoring. Mycket praktiskt.

Skalan i siktets riktmedel varierar från sikte till sikte. De bättre siktena har glas som är klart nog för att man ska ha nytta av streck på 0.1MIL, eller 1cm på 100m.

Om du vet storleken på målet och hur många mil det är kan du räkna baklänges och lista ut hur långt du har till målet. I fältskytte använder man sig ofta av tabeller, miniräknare eller andra hjälpmedel.

Justering av träffpunkt
När man ställer in siktet brukar man nolla det på 100m, dvs. när rattarna för kulbana och vind är på noll träffar man precis där man siktar på 100m. Sedan tar man fram en tabell som talar om hur mycket man behöver vrida för att kompensera för hur mycket kulan trillar på ett visst avstånd.
Vanligtvis vill man ha rattar vars klick motsvarar skalan i siktet, det brukar anges som MIL/MIL eller MOA/MOA. Har man det så ser man direkt i siktet hur mycket man behöver justera träffpunkten, t.ex. om du ser att att du träffar 0,2 MIL till vänster på 100m så kan du enkelt klicka så att träffpunkten kommer 2 klick åt höger (förutsatt att ett klick är 0,1 MIL som är det vanliga).
Vanliga klick på kikare är 0.1 MIL per klick på MIL-kikare och 1/4 eller 1/8 klick på MOA-kikare.

Ett exempel:
Låt oss säga att du är på en fältskyttetävling och konstaterar att målet är 200m bort. Du har tagit fram en tabell för hur mycket kulorna trillar på det avståndet, låt oss säga 10cm. 10cm på 200m motsvarar 0.5 MIL eller 5 klick på de flesta kikare.

Tror det får räcka för idag.

Länkar
Nedan finns ett par länkar med ytterligare information om kikarsikten. Notera att vissa länkar är från företag med ett intresse att sälja sikten, så ta omdömena om märken med en nypa salt.
Hur man mäter avstånd med ett kikarsikte
Genomgång av high-end-sikten
Mer om sikten enligt Robsofts förståsigpåare

Lämna ett svar