Kikarklass Avancerat Knislinge 26 jan

Under söndagen arrangerade Knislinge SKS en tävling för att utvärdera vilka skjutställningar man skulle kunna använda sig av för den avancerade kikarklassen i framtiden på fältskjutningar (och även banskytte). Vi var 12 deltagare och arrangören Rikard H tog hem tävlingen

Vi sköt på 6 olika stationer och flyttade ett hack till höger efter avklarad station. Skjuttiden var 45 sekunder vilket var rätt lagom skjuttid för en sådan övning där man behöver lite mer tid att sikta in sig mellan varje skott. Målet var en c15 och avståndet ca 305m och träffprocenten noterades även på ett A4 bakom målet för att utvärdera svårigheten i de olika skjutställningarna.

Stationerna
Bana 1 – En blå plasttunna lagd utan stöd och i skjutriktningen
Bana 2 – En horisontell regel i axelhöjd för de flesta
Bana 3 – En halvpall stående på långsidan
Bana 4 – Ett bilhjul på högkant utan stöd och i skjutriktningen
Bana 5 – Älgtornet, en horisontell regel i midjehöjd samt en stol att sitta på
Bana 6 – Vallen, en ramp i motlut klädd med en ganska halkig matta

Man fick använda benstöd, bakkudde och ryggsäck (fylld med den utrustning man rimligtvis har med sig på en tävling, alltså inga specialbyggda PRS-ryggsäckar). Deltagarna var mellan 155 och 195cm i längd och det var intressant att hur det påverkade svårigheten för de olika målen, ibland var det en fördel att vara lång, ibland tjänade man på att vara kort.

Siffrorna är något förskjutna åt det negativa hållet då en skytt råkat få med sig en annan ammunition än vad han räknat med och missade tavlan med samtliga skott.

Ett av argumenten från styrande håll för att inte släppa fram andra skjutställningar än liggande på tävlingarna har varit en oro för säkerheten i skyttet. Procentsatserna ovan visar med all önskvärd tydlighet att träffsäkerheten är väl i par med vad som skjuts med remstöd, särskilt om man har i åtanke att en A4 är ganska mycket mindre än ett standardmål på 300m.

Lämna ett svar