Kikarfält Avancerat i Växjö 23/5 2020

posted in: Blogg, Fältskytte, Kikarskytt Syd, Tävling | 4

Under lördagen åkte vi till ett småregnigt Småland för att äntligen få lobba iväg lite bly på Lövåsens skjutbana. Banan rekommenderas ett besök om du har möjlighet då de erbjuder gevärsskytte på en mängd avstånd upp till 500, både på papper och plåt. Räcker inte det har dom även en pistolbana.

Tävlingsupplägg
Tävlingen delades upp i tre stationer. På varje station sköt man tio skott där det var obligatoriskt magasinbyte samt att man sköt på två tavlor, så fem skott på varje tavla. Målen på samtliga stationer var en c40 och en c30. Slutstycket räknades som säkring dvs. man fick en minut på sig att hitta sin position efter man stoppat i magasinet, slutstycket fördes först fram när det kommenderats eld.

Station 1: 410m liggande på 90 sekunder. Efteråt fick man se en bild av träffläget på första tavlan för korrigering.
Station 2: 410m skytte mot en halvhög vägg (se bilder på instagram) på 120 sekunder.
Station 3: 500m liggande på en platå och 90 sekunders skjuttid.

Upplägget upplevdes som mycket bra av deltagarna. Lite banskytte, lite fältskytte och en touch av cirkuskonster med magasinbyte och skytte från en tvärvägg. Såklart var det gött mellansnack och utbyte av erfarenheter bland deltagarna i åldrarna 13 år och uppåt.

Stort tack till Per och de andra arrangörerna!

4 Responses

Lämna ett svar