Bakgrund
Vi är flera kikarskyttar i nordöstra Skåne som fått förfrågningar om att ta över arbetsuppgifter inom ban- och fältskytte. Detta är något vi själva pratat om och eftersträvat under ganska lång tid och det är trevligt att det äntligen börjar röra på sig.

Det är ett gyllene tillfälle att ta plats och vara med och forma skyttet de kommande åren. Samtidigt är det viktigt att vi visar välvilja från vår sida och ställer upp och hjälper till i arrangemang, planering och genomförande när det är tävlingar. Det är också viktigt för sportens överlevnad att vi gör detta tillsammans med diopterskyttarna. Sedan många år är det representanterna för det traditionella skyttet som ägt tävlingarna, men tillväxten där är mycket begränsad och allt fler är till åren komna och väljer att pensionera sig från skyttet.

Vi vill därför med detta upprop försöka organisera kikarskyttar i södra änden av landet, Skåne, Småland, Blekinge, Halland, Gotland. Tanken är att samlas och reda ut hur vi vill att arbetet framåt ska organiseras och prata ihop oss om vad våra mål ska vara och hur vägen dit ska gå.

Vill du vara med och driva kikarskyttet framåt?? Registrera dig så kommer du med på en mailinglista där vi informerar om kikarskytte i syd.

Aktiv medlem: Du vill vara med och hjälpa till med arbetet för att driva utvecklingen för kikarskyttar framåt, t.ex. engagera dig i klubbarnas arbete, hjälpa till på tävlingar med arrangemang, genomförande och liknande.

Passiv medlem: Du vill ta del av informationen som kommer från det aktiva arbetet.

Intresseanmälan
För- och efternamn
Ange önskat alias/användarnamn. OBS! Användarnamn som innehåller 'ÅÄÖ' tillåts ej!
Om du är medlem i en skytteförening, ange vilken. (Frivillig uppgift).
Medlemstyp *
reCAPTCHA